Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Monsu, Noorwitsstraat 90, 3067 KS Rotterdam.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Monsu in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Monsu gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Monsu, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Monsu maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om inzicht te krijgen in onze bezoekersstromen. Door gebruik te maken van cookies hebben wij de mogelijkheid middels Google Analytics een analyse te doen van de meta gegevens van onze gebruikers.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Monsu is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Monsu vallen.

Inzage

U mag Monsu vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Monsu verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.