Van merk naar online identiteit

16 februari, 2016
en geplaatst in CMS , Communicatie , Huisstijl , Webshop , Websites

Het ontwerpen van een online identiteit, een taak die veel ontwerpers op hun bordje krijgen geschoven. Het klinkt misschien als een eenvoudige taak, maar er komt heel wat bij kijken om het juiste gevoel en de juiste emoties te communiceren.

Met behulp van dit artikel geven we inzicht in de manier waarop deze taak op een gestructureerde manier vervuld kan worden. Wij richten ons binnen deze blogpost specifiek op de visuele, online uitingen van een bedrijf / organisatie.

1. In kaart brengen van het merk

Voordat er ontworpen kan worden is het belangrijk om de identiteit van het bedrijf waarvoor er een vertaalslag wordt gemaakt, in kaart te brengen. Een goede manier om dit te doen is door het plegen van kwalitatief onderzoek. Ondervraag mensen binnen het bedrijf, niet alleen de eigenaar of de directeur maar ook de medewerkers! Stel vragen die voor de ondervraagde persoon makkelijk te beantwoorden zijn en tevens de juiste informatie boven tafel weten te krijgen. Onderstaande vragen kunnen een goede opstap zijn bij het uitwerken van het interview format:

  • “Wat zijn de merkwaarden van het bedrijf?”
  • “Wat is de missie van het bedrijf?”
  • “Beschrijf de onderneming in één zin”
  • “Beschrijf de onderneming in één tot twee woorden”
  • “Is er een verhaal dat uniek is voor het bedrijf?”
  • “Als het bedrijf een persoon was, wie zou het dan zijn?”
  • “Als het bedrijf een object was, wat zou het dan zijn?”

Wat is een merk?

Het is van belang om op de hoogte te zijn van de verschillen tussen de begrippen “merk” en “merkidentiteit”. Een merk wordt gevormd door de kernwaarden die een bedrijf hanteert. Een merk staat ergens voor. Het is als het ware de belofte, de verwachtingen, het grote idee waarmee een product, service of bedrijf geassocieerd wordt in de gedachtegang van de klant. Een merk bouwt een relatie op met de klant, zo vertrouwen mensen een merk, kopen producten van een merk en geloven in de superioriteit van een merk. Deze relatie met een merk wordt ook wel de klant- merkrelatie genoemd.

Wat is een merkidentiteit?

Een merk identiteit is tastbaar en trekt de aandacht van de zintuigen, het bestaat uit de visuele en verbale expressie van een merk. De merk identiteit communiceert, benadrukt en visualiseert het merk. Door deze visuele en verbale expressie krijgt de consument de kans om voor zichzelf een beeld te vormen bij een merk, het zorgt ervoor dat een merk een eigen gezicht krijgt.

Online-Identity

De merkidentiteit zorgt daarnaast voor een groter merkbesef en zorgt voor de opbouw van ondernemingen. De beste merk identiteiten worden makkelijk onthouden, zijn oprecht, betekenisvol, onderscheidend, duurzaam, flexibel en zorgen voor toegevoegde waarde.

Beleving van de doelgroep

Het is niet alleen belangrijk om mensen te ondervragen binnen het bedrijf, het is daarnaast ook een goed idee om met de doelgroep van het bedrijf om de tafel te gaan zitten. Hoe zien zij het bedrijf? Wat is volgens hen de identiteit van het bedrijf? Wat voor gevoelens roept de visuele identiteit bij hen op? Een goed hulpmiddel bij het bepalen en inzichtelijk maken van de doelgroep is het een overzichtelijke customer journey.

Deze gegevens kunnen later vergeleken worden als er een herontwerp heeft plaatsgevonden. Komen de beelden nog overeen? Wordt de juiste boodschap nog steeds gecommuniceerd? Of werd hij niet goed gecommuniceerd en is dit nu wel het geval?

2. Bepalen van ambities en aspiraties

Nadat de identiteit helder is geformuleerd, is het van belang om de doelen die het bedrijf voor ogen heeft te noteren. Onder doelen, vallen alle ambities en aspiraties die een bedrijf heeft. Stel dat een bedrijf bijvoorbeeld alleen een bepaald type opdracht wil binnenhalen, dan moet hier binnen het visuele ontwerp rekening mee gehouden worden. Door de identiteit en de doelen van het bedrijf helder geformuleerd te hebben, is het tijdens het ontwerpproces makkelijker om gericht bezig te blijven met het visualiseren van de nieuwe online identiteit.

Ook de Ambities en aspiraties van het bedrijf zijn te achterhalen door middel van kwalitatief onderzoek. Binnen het interview format voor het in kaart brengen van de identiteit, kunnen ook vragen gesteld worden die inzicht geven in deze doelen en aspiraties. Hierbij is het echter wel belangrijk om met personen te praten die een leidinggevende / strategische rol hebben binnen het bedrijf. Praten met de eigenaar van het bedrijf kan al helemaal geen kwaad, deze persoon kan vaak precies vertellen waar het bedrijf over enkele jaren wil staan.

3. Ontwerpen van iteraties

Nu de identiteit en de doelen van het bedrijf helder geformuleerd zijn, is het dan eindelijk zover.
De vingers zijn onderhand begonnen met tintelen, er kan begonnen worden aan het visuele ontwerp van de online identiteit.

Het is nu van belang om meerdere iteraties te ontwerpen. Door de iteraties naast elkaar te leggen, en door deze vervolgens te analyseren, wordt het tijdens het ontwerpproces duidelijk waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. Het zorgt ervoor dat de ontwerper na moet denken over elke gemaakte ontwerpbeslissing. Door de ontwerper op deze manier heel bewust na te laten denken over elke ontwerpbeslissing, wordt het resultaat van elke iteratie beter, elke iteratie komt zo dichter bij de identiteit welke uiteindelijk gecommuniceerd dient te worden.

Natuurlijk is het van belang om de mensen binnen het bedrijf te betrekken bij deze ontwerp iteraties. Het kan nooit kwaad om ook te luisteren naar het bedrijf en haar personeel zelf, zij vormen uiteindelijk samen het bedrijf. Houdt echter wel altijd rekening met het doel dat jij als ontwerper voor ogen hebt, de te communiceren boodschap moet uiteindelijk wel overeenkomen met de identiteit zoals deze zojuist in kaart is gebracht.

En.. Testen, testen, testen!

Tot slot is het belangrijk om het visuele resultaat wederom te testen bij de doelgroep. Alleen door te testen bij de eindgebruiker kan er nagegaan worden in hoeverre het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk aansluit op de beleving die de doelgroep heeft van de identiteit van het bedrijf. Sluiten het oude en het nieuwe beeld nog goed op elkaar aan? zo niet, is het beeld op een positieve manier veranderd?

Deel je opmerking